Sociaal zekerheidsrecht

Uitkeringen en toeslagen, overig bestuursrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Een onderdeel van het bestuursrecht bestaat uit het sociaal zekerheidsrecht. Het sociaal zekerheidsrecht betreft het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid, te weten werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen. Komt iemand, tijdelijk of blijvend, in financiële moeilijkheden, dan vormt de overheid het vangnet door middel van sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. De regels hieromtrent zijn ingewikkeld en niet altijd even duidelijk voor iedereen. Advocatenkantoor Amghar beschikt over de gevraagde deskundigheid om u hierbij te helpen. Mocht u een geschil hebben omtrent uw uitkering of te maken hebben met een ander besluit van de overheid, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met ons kantoor. 

Wij staan u graag bij in bezwaar en (hoger)beroep met zaken die onder andere betrekking hebben op:

✓ Kwaliteit

✓ Betrokkenheid

✓ Snelheid

✓ Betaalbaarheid